Zakenkantoor Ludo Elst Preloader

Verzekering Brand- en Waterschade Verplicht voor Huurders

Vanaf 1 januari 2019 is in Vlaanderen de huurder verplicht om een verzekering tegen brand- en waterschade af te sluiten. Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet legt deze wettelijke verplichting op.

Momenteel is de huurder niet wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Niettemin bestaat er bij brand in zijn huurwoning- of appartement een vermoeden dat hij aansprakelijk is, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld om is ontstaan.

In de werkelijkheid sluiten de meeste huurders in kader van de brandverzekering een polis huurdersaansprakelijkheid af. Als huurder ben je immers aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan de woning die je huurt of toebrengt aan derden, bijvoorbeeld je buren. Bovendien kan ook je eigen inboedel in rook opgaan en dan ben je maar beter verzekerd. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden een globale brandverzekering aan met dekking brand, bliksem, ontploffing, storm, waterschade, glasbraak en eventueel diefstal.

Vanaf 1 januari 2019 wordt deze verzekering verplicht voor brand- en waterschade. De huurder kan zelf een verzekering afsluiten of een vergoeding betalen aan de verhuurder die in de huurovereenkomst en in zijn brandpolis een clausule 'afstand van verhaal' voorziet. In dit geval zal de eigenaar en/of zijn brandverzekeraar de schade niet terugvorderen.

We raden de huurders aan zelf een brandverzekering af te sluiten, omdat er dan ook dekking is voor de eigen inhoud en ook voor de schade aan derden, zoals bijvoorbeeld de buren, wat niet het geval is bij de clausule 'afstand van verhaal' die voorzien is in de brandverzekering van de verhuurder.

Zit je met vragen over deze wetswijziging? Neem dan contact op met LUDO@ZKLE.BE - Wij helpen u graag verder.

pijl Vraag een offerte aan