Zakenkantoor Ludo Elst Preloader

5 Belangrijke Verzekeringen Voor Startende Ondernemers

Als starter heb je vast wel meer aan je hoofd dan verzekeringen kiezen. Bovendien is er zoveel keuze dat het gewoonweg niet meer duidelijk is. Welke verzekeringen heb je nodig als startende ondernemer? Wij zetten het op een rijtje voor je.

Vooraleer we kunnen bepalen welke verzekeringen nodig zijn voor jouw nieuwe onderneming, moeten we beginnen met een inschatting te maken van de mogelijke risico's die je kan lopen. Hoe ga je die risico's aanpakken? Je kan natuurlijk een buffer achter de hand houden voor bepaalde risico's, maar voor de meeste risico's zal je toch een verzekering nodig hebben.

Daarna kunnen we overlopen welke verzekeringen perfect aansluiten bij de vereisten van jouw onderneming. Elke onderneming is uniek en uiteindelijk bepaal je zelf welke je wel of niet neemt, maar...

Dit zijn de 5 meest genomen verzekeringen voor startende ondernemers bij Zakenkantoor Ludo Elst:

 1. Aansprakelijkheidsverzekering
 2. Gewaarborgd inkomen
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Hospitalisatie verzekering
 5. Pensioen / overlijdensverzekering

Iedere onderneming loopt andere risico's en bepaalt zelf hoe ze met dat risico omgaat. Ongeacht welke verzekering belangrijk is voor jouw onderneming: de premie die daarbij hoort verschilt per starten en per branche. Hieronder overlopen we de belangrijkste kenmerken van bovenvermelde verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer ben je aansprakelijk voor letsel- en materiële schade die jij, je product of personeel veroorzaken bij anderen. Het is niet wenselijk om te denken dat het jou niet kan overkomen, want het overkomt iedereen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij de opstart van een zaak raden wij ondernemers steeds aan om te kiezen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. In tegenstelling tot een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, vergoedt deze zakelijke verzekering namelijk wel de schade die je vanuit je bedrijf toebrengt aan anderen.

Beroepsaansprakelijkheid

Als architect, ingenieur, advocaat, marketingadviseur of accountant draag je een grote verantwoordelijkheid. Je opdrachtgever kan jou namelijk aansprakelijk stellen als een fout in jouw advies of berekening heeft geleidt tot directe vermogensschade. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen dat risico.

Gewaarborgd inkomen verzekering

Als startend ondernemer ben je fanatiek en vol energie. Het is dan ook logisch dat je nog niet nagedacht hebt over arbeidsongeschikt raken. Het risico is er nu eenmaal altijd.

Wat als je een ongeval hebt waardoor je plots zonder inkomen zit? Wat als je langdurig ziek wordt? Van de overheid zal je dan maar beperkte steun krijgen. Met een gewaarborgd inkomen verzekering ben je zeker van een inkomen, ook als je langdurig ziek bent.

Is een gewaarborgd inkomen nodig?

Dat is geen abnormale vraag. Om te weten of een polis gewaarborgd inkomen de juiste keuze is, zet je best op een rijtje wat de financiële impact zou zijn wanneer je langdurig arbeidsongeschikt bent. Welke kosten lopen door? Zijn er inkomsten waar je nog wel op kan blijven rekenen? Heb je voldoende reserves achter de hand? Op basis van die analyse kan je vast zelf wel uitmaken of je hier nood aan hebt of niet.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je al eens nagedacht over een scenario waarbij er een conflict is met klanten, werknemers of leveranciers? Bijvoorbeeld omdat afspraken niet duidelijk afgesproken waren of omdat facturen zelfs na meerdere herinneringen niet betaald worden. Geloof ons, het overkomt elke ondernemer.

Dat is ook meteen de reden waarom veel startende ondernemers een zakelijke rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Wanneer je deskundige ondersteuning nodig hebt om een zakelijk conflict op te lossen heb je altijd iemand om op terug te vallen. Uiteraard dient de zakelijke relatie zo goed mogelijk behouden worden.

Rechtszaak

Wanneer zo'n conflict escaleert tot een rechtszaak, dan kan je beroep doen op juridische hulp. Daarbij worden bijvoorbeeld ook de proceskosten of kosten van een deurwaarder of advocaat vergoed. Het is wel zaak van goed na te kijken welk maximum bedrag er volgens de polis gedekt wordt en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Wanneer is het verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten?

Veel ondernemers weten het niet, maar je hebt een zakelijke rechtsbijstandverzekering nodig. Bij je particuliere verzekering zijn zakelijke conflicten niet verzekerd.

Je bedrijf kan gedeeltelijk of helemaal stil komen te liggen na een brand, storm, inbraak, diefstal, aanrijding, milieu- of waterschade. Ook een afgesloten toegangsweg door een brand in de buurt kan funest zijn voor de omzet. Des te langer het duurt voor je weer aan de slag kunt, des te meer inkomen je mist.

Ondernemers met een bedrijfsstagnatieverzekering, verzekeren hun brutowinst wanneer hun bedrijf stilvalt door dergelijke gebeurtenissen. Ook tijdens de herstelfase zijn ze verzekerd van inkomsten.

Hospitalisatie verzekering

Een hospitalisatie verzekering is onmisbaar voor elke ondernemer. Je persoonlijke bijdrage bij een opname in het hospitaal kan zeer hoog oplopen en soms ook tot financiële problemen leiden.

Pensioen / overlijdens verzekering

Als ondernemer heb je na je 67e levensjaar (en waarschijnlijk zelfs later) slechts recht op een klein pensioen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een aanvullend pensioen.

Iedere pensioenadviseur zal je de raad geven om tijdig te bekijken op welke kosten en inkomsten je kan rekenen na je pensioen. Heb je een financieel appeltje voor de dorst? Of moet je de komende jaren al beginnen met het opbouwen van reserves? Het is verstandig om daar op tijd mee te beginnen en tegelijkertijd te genieten van het fiscaal voordeel dat dit met zich meebrengt. Het is dus aangeraden om tijdig een pensioenverzekering afsluiten.

Daarnaast dien je ook samen met je pensioenadviseur te bekijken wat de risico's zijn voor je familie mocht je plots komen te overlijden. Deze situatie verschilt van persoon tot persoon en daarom is het best nuttig om dit al eens te bespreken met je adviseur.

[EXTRA]
Verzekeringen in de bouw

Start je een onderneming in de bouwsector? Dan is het belangrijk om te weten dat er in deze sector meer risico's zijn om rekening mee te houden. Ondernemers in de bouw verzekeren ook het CAR-risico en het risico op milieuschade.

ABR-verzekering

Tijdens de constructie of verbouwing kunnen het bouwwerk en de bouwmaterialen beschadigd raken. Bijvoorbeeld door brand, storm of inbraak. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is deze schade niet verzekerd.

In de bouwsector kiezen ondernemers daarom voor een ABR-verzekering. Met de AI Bouwplaats Risico-verzekering dek je bijna alle bouwrisico's af tijdens de werken.

Heb ik een ABR-verzekering nodig?

Met een ABR-verzekering ben je verzekerd voor schade door uitvoeringsfouten en materiaalgebreken, maar ook voor gebreken die pas in een later stadium zichtbaar worden. Denk daarbij aan scheurvorming door een fout in de fundering.

Bijkomend verzekeringsadvies voor startende ondernemers

Wanneer wij een startende ondernemer over de vloer krijgen, dan geven wij graag ook nog volgend advies mee:

 • Plaats zoveel mogelijk de polissen via één maatschappij en dit nadat er een grondige (verzekerings)markt studie is gedaan door uw adviseur.

 • Ga na of je kan genieten van een kosteloze maandelijkse betaling.

 • Ga na of je kan genieten van een jaarlijkse winstdeelname op je verzekeringspakket.

 • Zorg dat je verzekerings- en schadedossiers digitaal kan opvolgen.

 • Een goede communicatie met uw verzekeringsmakelaar en uw boekhouder is essentieel om een succesvolle business uit te bouwen.

 • Neem een verzekeringsmakelaar onder de arm die u volledig ontlast op verzekeringsgebied zodat u zich kan focussen op uw beroepsactiviteit.

 • Bespreek ook goed op voorhand met uw verzekeringsmakelaar wat u van hem verwacht en hoe je wil samenwerken.

Zakenkantoor Ludo Elst

Onze visie is dat je als ondernemer zoveel mogelijk moet kunnen focussen op de zaak en dat je een “partner” nodig hebt die gans het verzekeringsdossier uit handen neemt en in vertrouwen voor je beheert.

Wij willen graag jouw verzekeringspartner worden die proactief meedenkt en via een begeleidingstraject een optimale service, bijstand en beheer weet aan te bieden!

Op deze manier kan je doen waar je goed in bent en al veel beter met een gerust hart ondernemen.

Ben je klaar om samen te groeien?

Laat ons een keer afspreken om vrijblijvend onze (samen) werking te bespreken.

pijl Vraag een offerte aan