Zakenkantoor Ludo Elst Preloader

Brandverzekering Woning

Woning- en Brandverzekering

Een brandverzekering dekt je woning in eigendom of je huurdersaansprakelijkheid. Ze biedt dekking voor brand, natuurrampen, stormschade, inwerking van elektriciteit, waterschade, aanrijding door voertuigen... Ze verzekert de eigen schade maar ook de schade aan derden.

Verplicht

In tegenstelling tot de BA verzekering voor de wagen is de brandverzekering niet wettelijk verplicht. Toch is het belangrijk om je woning, je inhoud en je aansprakelijkheid te verzekeren. Anders zou je bij schade wel eens een flinke financiële kater kunnen overhouden.

Optimale Dekking

Er zijn verschillende uitbreidingen mogelijk. Een goede woningverzekering is dan ook maatwerk.

  • Diefstal/Inbraak: de diefstal van je inhoud of de schade aan de woning bij (een poging tot) inbraak.
  • Indirecte Verliezen: deze waarborg voorziet in een extra uitkering bij schade. Dit is bedoeld om de indirecte kosten te vergoeden. Bijvoorbeeld telefoonkosten, portkosten...
  • Afstand van verhaal: als verhuurder kan je deze waarborg inlassen tov je huurder. Je verzekeraar zal zich dan bij schade niet tegen de huurder keren.

Wist je dat...

  • De gemiddelde kost van een waterschade voor een eigenaar € 1 558 bedraagt?
  • Er in 2014 méér dan 70 000 woninginbraken geweest zijn en dat de gemiddelde waarde van de gestolen goederen bijna € 4 000 bedroeg?
  • Je als huurder in Vlaanderen een vermindering van onroerende voorheffing kan bekomen via de verhuurder? Klik HIER voor meer info.
  • Je als verhuurder de waarborg 'afstand van verhaal' kan onderschrijven? Dit wil zeggen dat de verzekeraar zich niet meer tegen de huurder kan keren na het vergoeden aan de eigenaar van de gedekte schade. De huurder dient nog wel een verzekering te nemen voor de inboedel al dan niet met een diefstaldekking en/of rechtsbijstand.

Zakenkantoor Ludo Elst draagt zorg voor uw verzekeringen. Vraag meteen een offerte aan! Wij zoeken op basis van uw gegevens de verzekeraar die bij u past. Uiteraard aan de best mogelijke prijs. U bent natuurlijk ook steeds welkom op kantoor.

Brandverzekering Woning Brandverzekering Woning Brandverzekering Woning